734 726 846

Naše služby

DOPRAVNĚ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Provádíme dopravně psychologické vyšetření řidičů v Teplicích, Ústí nad Labem, Děčíně a okolí. Dopravně psychologické vyšetření musí provádět akreditovaný psycholog, kterému akreditaci udělilo Ministerstvo dopravy.

Dopravně psychologickému vyšetření se musí podrobit řidič:

Žadatel o vydání ŘP skupin C, C+E a C1+E

Držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E a C1+E, který řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo soupravy, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg

  • a zahajuje dopravní činnost,
  • který dovršil věku 50 let (nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let),
  • a dále pak každých 5 let.

 

 

U skupin D a D+E

​Držitel řidičského oprávnění skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění

a zahajuje dopravní činnost,
který dovršil věku 50 let, (nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let)
a dále pak každých 5 let.

Každy řidič, kterému byl odebrán ŘP a žádá o jeho navrácení podle § 123d.

Co si mám sebou přinést?

  • Platný občanský průkaz, u cizinců cestovní pas
  • Brýle nebo kontaktní čočky, pokud je potřebujete k řízení
  • Výpis z evidenční karty řidiče (získáte na kontaktních místech CzechPoint)
  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla

Doporučujeme před vyšetřením nepít alkohol, nepožívat drogy, být vyspalý a odpočatý.

Cenu za dopravně psychologické vyšetření naleznete ZDE

    CHCI SE OBJEDNAT   

 

Zobrazit služby