734 726 846

Naše služby

DYSTEST - TEST SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ

Komplexní vyšetření poruch učení u dětí ve školním věku, studentů středních škol a vysokoškoláků.

Nejčastější poruchy učení

  • dyslexie - porucha schopnosti naučit se číst a porozumět čtenému textu
  • dysgrafii - obtíže s písmem, nečitelnost písma
  • dysortografie - obtíže naučit se pravopis jazyka
  • dyskalkulie - porucha počítání
Rozlišujeme i další specifické poruchy učení, které se často vyskytují v kombinaci s předchozími. 
  • dyspraxie - motorická neobratnost
  • dysmúzie - porucha hudebního sluchu
  • dyspinxie - porucha kreslení
 

Baterie testů Dystest

Jedná se o komplexní soubor diagnostických metod, které postihují problematiku dyslexie v oblastech čtenářských dovedností, jazykových kompetencí, zrakové a sluchové percepce a paměti. Písemné výstupy z testování lze použít k diagnostice dysgrafie a dysortografie.

Výsledky DysTestu slouží ke stanovení funkční diagnózy, ze které následně vychází úpravy podmínek studia na VŠ a přizpůsobení podmínek maturitní zkoušky. DysTest je jediná baterie testů určená a standardizovaná za tímto účelem a nemůže ji nahradit žádná jiná. Použití této baterie je doporučeno pro středoškoláky, maturující, uchazeče o studium na VŠ.  Vysoké školy akceptují za účelem úpravy podmínek studia jen výsledky DysTestu.

Vyšetření specifických poruch učení testovou baterií DysTest obvykle trvá 3–4 hodiny a provádí se v jeden den. 

Co s sebou:

  • Starší zprávy z PPP nebo od psychologa (pokud je máte)
  • Nezapomňte občanský průkaz
  • Přijďte odpočatí
Zobrazit služby