734 726 846

Naše služby

BILANČNÍ DIAGNOSTIKA

Bilanční diagnostika je určena pro uchazeče o zaměstnání, jedince v pracovním procesu, může předcházet proces koučování a většinou ji doporučují pracovní agentury nebo si ji vyžádají zaměstnavatelé.

Bilanční diagnostika je specializovaný psychodiagnostický a poradenský proces, který směřuje k vyhodnocení osobnostního potenciálu člověka a jeho optimálnějšímu využití v pracovním procesu. Cílem je poradit, najít a navrhnout řešení pro co nejvhodnější využití schopností, dovedností klienta s přihlédnutím k jeho zájmům a motivaci.

Bilanční diagnostika vychází z poznatků psychologie osobnosti, psychologie práce, psychologického poradenství, kariérového poradenství a řízení lidských zdrojů.

 

 

Bilanční diagnostika je psychodiagnostické vyšetření zaměřené na kognitivní procesy myšlení, rozhodování, pozornosti, motivace. Vyhodnocení osobnostního profilu, odolnosti vůči zátěži, stresu, frustraci, sociálních dovedností a profesních kompetencí.

Bilanční diagnostika

  • vede k lepšímu poznání svých osobnostních předpokladů a rezerv osobního rozvoje,
  • k lepší orientaci ve svých vlastnostech a schopnostech
  • k posílení sebevědomí a motivace

Cenu za provedení bilanční diagnostiky naleznete ZDE

 

Zobrazit služby