734 726 846

Naše služby

TESTY VÝKONOVÉ A OSOBNOSTI

Testy výkonové 

měří specifické schopnosti jedince, převážně inteligenci, paměť, pozornost, představivost a kreativitu. Vyhodnocujeme i kognitivní deficit spojený s degenerativními nebo traumatickými změnami v oblasti hlavy a mozku. 

Mezi výkonové testy patří i testy vědomostí, využívané ve školství a profesním poradenství.

 

Testy osobnosti

vyhodnocují osobnostní vlastnosti jedince jako celek, jeho charakter, vlastnosti, rysy, funkce, schopnosti a popisují, jak se dotyčný jedinec liší od ostatních.