734 726 846

Naše služby

KLINICKÁ DIAGNOSTIKA

Klinická diagnostika je zaměřena na poznání konkrétního jedince v jeho celistvosti, kdy dochází k bezprostřednějšímu kontaktu mezi psychologem a klientem, při čemž používá pozorování, rozhovor a anamnézu. Všechny metody spějí k vyhodnocení vývoje osobnosti jedince jako celku a zaměřuje se převážně na emocionální a intelektuální vývoj, eroticko-sexuální vývoj, vývoj sociálních vztahů, rodinu, práci, postoje a hodnoty člověka a diagnostiku abnormálních a patologických jevů.

Klinickou diagnostiku lze vždy vhodně doplnit o některé testové metody.

Klinická diagnostika se provádí na doporučení psychiatra nebo lékaře, který napíše žádanku o psychologické vyšetření.